Úřední deska

Obec Ponědraž v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

Dokumenty, zápisy a usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.06.2012 04.07.2012 zápis 19.6.2012
Jana Strouhová
28.02.2012 16.03.2012 Zápis ze zasedání OZ ze dne 28.2.2012
Jana Strouhová
31.01.2012 16.02.2012 Zápis ze zasedání OZ ze dne 31.1.2012
Jana Strouhová
29.11.2011 15.12.2011 Zápis ze zasedání OZ ze dne 29.11.2011
Jana Strouhová
29.10.2010 15.11.2010 Informace o konání ustavujícího zasedání
Jana Strouhová
29.10.2010 15.11.2010 Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Jana Strouhová

Informace z obecního úřadu

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.06.2012 04.07.2012 Záměr pronájmu obecního bytu
Jana Strouhová
12.06.2012 27.06.2012 Program zasedání obecního zastupitelstva
Jana Strouhová
04.06.2012 19.06.2012 Koncert Jaroslava Svěceného
Jana Strouhová

Oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.06.2012 27.06.2012 Výluka registru vozidel Třeboň
Jana Strouhová

Nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.06.2012 22.06.2012 Nařízení Města Třeboň
Jana Strouhová

Rozpočet a hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.05.2012 31.05.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Jana Strouhová
10.05.2012 29.05.2012 Závěrečný účet 2011
Jana Strouhová
10.05.2012 29.05.2012 Závěrečný účet 2011
Jana Strouhová
30.11.2011 19.12.2011 Schválený rozpočet 2012
Jana Strouhová
30.11.2011 19.12.2011 Schválený rozpočet 2012
Jana Strouhová
30.11.2011 19.12.2011 Schválený rozpočet 2012 - příjmy
Jana Strouhová
10.05.2011 31.05.2011 Závěrečný účet za rok 2011
Jana Strouhová
10.05.2011 10.06.2011 Závěrečný účet 2010
Jana Strouhová

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.10.2010 30.11.2010 Veřejná vyhláška
KUJCK 33314/2010 OREG/1 Jana Strouhová