Informace o obci

Obec Ponědraž se nachází v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Žije zde 112 obyvatel. Obcí protéká Zlatá stoka a na návsi se nachází kostel.

Název

Neobvyklý název byl pravděpodobně odvozen od prastarého českého osobního jména Ponědrah. V německých pramenech se setkáváme s německým zkomoleným názvem Poniedrasch.

Současnost

Vesnice se nachází v krásné krajině Třeboňska a leží stranou rušnějších cest. Nemálo původních zemědělských usedlostí dnes slouží k odpočinku coby vesnické chalupy. Vesnice je obklopena množstvím rybníků a v létě se stává častou zastávkou projíždějících kolařů. Ponědraž má vlastní obchod i hostinec.

Dějiny

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1259 (villa Ponedraz), kdy část obce získává vyšebrodský klášter. Později díky směně získává i zbytek vsi. Další osudy vesnice sdílela s nedalekou Lomnicí. Školní budova byla vystavěna v roce 1877.