Zastupitelstvo obce

Starosta

Miroslav Hrošek

Místostarosta

Pavel Strouha

Zastupitelé obce

Šárka Dukátová
Hana Hešíková
Michal Hruška
Mgr. Roman Sedláček
Zdeněk Vondruška