Zastupitelstvo obce

Starosta

Miroslav Hrošek

Místostarosta

Pavel Strouha

Zastupitelé obce


Blanka Bílková
Petr David
Šárka Dukátová
Zdeněk Vondruška