Úřední deska

Obec Ponědraž v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

Rozpočet a hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.07.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření č. 4-2024
Jana Strouhová
03.06.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření č. 3-2024
Jana Strouhová
07.05.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření č. 2-2024
Jana Strouhová
30.01.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření č. 1-2024
Jana Strouhová
19.12.2023 31.12.2024 Schválený rozpočet na rok 2024
Jana Strouhová
19.12.2023 31.12.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
Jana Strouhová
20.12.2022 31.12.2025 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025
Jana Strouhová
14.12.2021 31.12.2024 Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024
Jana Strouhová

Dokumenty, zápisy a usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.07.2024 24.07.2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
Jana Strouhová
25.06.2024 31.12.2024 Zápis ze zasedání ZO 25.6.2024
Jana Strouhová
28.05.2024 31.12.2024 Zápis ze zasedání ZO 28.5.2024
Jana Strouhová
26.03.2024 31.12.2024 Zápis ze zasedání ZO 26.3.32024
Jana Strouhová
20.02.2024 31.12.2024 Zápis ze zasedání ZO 20.2.2024
Jana Strouhová

Informace z obecního úřadu

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.04.2024 31.12.2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Strouhová
19.12.2023 31.12.2024 Rozpis svozů směsného a separovaného odpadu v roce 2024
Jana Strouhová

Obecní závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.12.2023 31.12.2024 Nové znění obecně závazných vyhlášek
Jana Strouhová