Úřední deska

Označení (jednací číslo): KUJCK 33314/2010 OREG/1

Popis (anotace):

o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a současně datu projednání dokumentace Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (dále jen „dokumentace SEA“).

Soubory ke stažení:
Veřejná vyhláška.pdf

Vyvěšeno: 19.10.2010
Sejmuto: 30.11.2010
Zveřejnil (zodpovídá): Jana Strouhová

PDF se nemůže zobrazit, chybí plugin v prohlížeči.